Відійшов у вічність видатний археолог Чернігівщини д-р Володимир Коваленко

Д-р Володимир Мезенцев, Торонто.

24 жовтня 2016 р. після тривалої недуги, на 63 році життя упокоївся відомий археолог і історик середньовічної та ранньо-модерної України д-р Володимир Коваленко.

Він народився 10 квітня 1954 р. в м. Семенівці Чернігівської обл. У 1986-2011 рр. завідував кафедрою історії та археології України Чернігівського національного університету. Заслужений працівник освіти України, талановитий викладач, організатор і провідник, В. Коваленко підготував кілька поколінь учнів та студентів, розбудував регіональну школу археології Чернігівщини, значно активізував там польові досліди і розвиток краєзнавства.

Керував археологічними експедиціями у Чернігові, Новгороді-Сіверському, Любечі та інших стародавніх містах Чернігово-Сіверщини, відкрив і обстежив понад 500 археологічних пам’яток Подесення. Автор 554 академічних і науково-популярних публікацій та співавтор кількох колективних монографій з історії та матеріяльної культури Княжої Руси й козацької держави. Брав участь у численних наукових міжнародних конференціях в Україні, Білорусі, Литві, Польщі, Румунії, Німеччині, Франції, Італії, Швеції та інших європейських країнах. У 2003 р. Верховна рада України нагородила В. Коваленка почесною грамотою “За особливі заслуги перед українським народом”, а наступного року Чернігівська обласна державна адміністрація – почесною грамотою “За сумлінну працю в ім’я незалежної України”.

У 1995 р. д-р Коваленко розпочав розкопки в Батурині щороку влітку й 11 років керував українсько-канадською археологічною експедицією, що досліджує залишки гетьманської столиці. З 2001 р. цей проект спонсорують Програма Дослідження Східної України ім. Ковальських при Канадському Інституті Українських Студій (КІУС) Альбертського університету, Понтифікальний Інститут Середньовічних Студій Торонтського університету та Дослідний Інститут “Україніка” у Торонто. Головою Програми ім. Ковальських є директор КІУСу проф. Володимир Кравченко. Попередній директор КІУСу та цієї програми, провідний історик Гетьманщини, проф. Зенон Когут є академічним дорадником Батуринського проекту. Президентом Дослідного Інституту “Україніка” є голова Крайової Управи Ліги Українців Канади мгр. Орест Стеців.

В. Коваленко був ініціатором і основним консультантом-археологом масштабних натурних реконструкцій державним коштом фортечної цитаделі, гетьманських палаців, скарбниці та церков Батурина XVII-XIX ст., створення там сучасного археологічного музею і заходів для відзначення 2008 р. на загальнонаціональному рівні 300-ліття зруйнування цього міста російським військом у 1708 р. За успішне вивчення й збереження історичної спадщини Батурина Президент України нагородив вченого орденом “За заслуги” III ступеня в 2009 р.

Статті д-р Коваленка з історико-археологічних досліджень середньовічного й ранньо-модерного Батурина, особливо численні есе про нищівне розорення твердині гетьмана Івана Мазепи, вигублення її козацької залоги та усіх мешканців, про розкопані археологами поховання жертв московської навали та його критика сучасних російських фальсифікаторів Батуринської трагедії 1708 р. українською і англійською мовою, знайшли широке визнання серед науковців та громадськості. Вони оприлюднені в авторитетних академічних журналах, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій та інтернет виданнях України, Італії, Канади і Америки, зокрема Українського наукового інституту Гарвардського університету.

Д-р Коваленко зробив цінний внесок у вивчення старожитностей гетьманського Батурина та реконструкції зруйнованих споруд міста і допоміг архітекторам-реставраторам науково відтворити образ столиці козацької України. Його українські та канадські колеги й учні прагнуть гідно продовжити історико-археологічні та архітектурно-мистецькі вивчення Батурина і розуміють їх важливе наукове, культурне і патріотичне значення.

Додаткову інформацію про академічну діяльність Володимира Коваленка див. у Вікіпедії та за посиланням: http://svoboda.fm/crime/events/248898.html.