Річні загальні збори НТШ в Канаді

  Учасники Річних Зборів НТШ в Канаді, 5 квітня 2019 р. в Торонті. Сидять: І.Томків, І. Винницька, Т. Кознарський, М. Дичок, Д. Даревич, Т. Джулинська, М. Трофименко, Х. Стоділка-Цурковська, Д. Турчин-Дувірак. Стоять: М. Сварник, О. Кунанець, Х. Колос, М. Траф’як, Й. Сірка, М. Зарицький, Г. Костюк, М. Стех, А. Сірка, О. Дольницький, О. Купловська, Данило Даревич, С. Березовська, Ю. Даревич, Б. Колос. Відсутня: Т. Ківшар. Фото: М. Винницька, Х. Колос

  Наукове Товариство ім. Шевченка в Канаді.

  Річні Загальні Збори Наукового Товариства ім. Шевченка в Канаді відбулися в п’ятницю, 5 квітня о год. 7:30 веч. у Пластовому Домі ім. Гуцуляків в Торонті. Присутніх членів в кімнаті Століття було 25. Крім того було три особи на телефонічному звя’зку: д-р Алла Недашківська, Осередкова в Едмонтоні, д-р Люба Жук, Осередкова в Монтреалі та д-р Микола Біланюк, Осередковий в Оттаві. Одержано 22 уповноважених голосів від членів з цілої Канади.

  Збори відкрила і всіх привітала голова, д-р Дарія Даревич. Відтак Зборами провадив д-р Марко Стех, а протоколувала Оксана Кунанець. Після прийняття пропонованого порядку денного і протоколу звітувала Д. Даревич. Вона представила 10 присутніх членів Дирекції і підсумувала працю Дирекції та НТШ в Канаді за 2018 рік. Головною діяльністю продовжували бути наукові доповіді. Разом в Канаді 2018 р. відбулося 27 доповідей: 13 в Торонті, 7 в Едмонтоні, 6 в Монтреалі та одна в Оттаві. Найбільше доповідей (18) було на теми історії та сучасної України, сім з них були на тему Голодомору. Дві доповіді в Торонті відбулися спільно з Holodomor Research and Education Consortium, одна з Канадським Інститутом Українських Студій. На тему Канади було всього три доповіді, всі в Торонті. На доповідях виступали не тільки члени Товариства (10), але також і науковці – гості з різних країн, але найчастійше з України (15).

  Дирекція зорганізувала одну конференцію “Члени НТШ в науці”, що відбулася 1 грудня 2018 р. в Інституті Св. Володмира в Торонті. Було три сесії: одна присвячена 85-літтю відмічення Голодомору в Україні в 1932-1933 рр. і дві на довільні теми. Разом 8 доповідей. Троє доповідачів було з Едмонтону, а 5 з Торонта. У конференції взяла участь проф. Лідія Бойчишин, заступник голови НТШ в Україні. Вона зложила привіт від матірного Товариства в Україні і розповіла про святкування 145-ліття від заснування НТШ у Львові. В часі конференції учасники мали змогу оглянути виставку, присвячену 100-літтю державности України в Українському Канадському Дослідчо-Документаційному Центрі. Спонзорами конференції були кредитівки в Торонті – “Будучність“ і Українська Кредитова Спілка, спонзором прийняття – мґр. Х. Цурковська, голова Фундації ім. о. Маріяна і д-ра Цурковських і член Контрольної Комісії НТШ.

  Дослідча стипендія НТШ в сумі $5,000 має за ціль підтримувати дослідження на українсько-канадські теми. В 2018 році Товариство одержало 6 цікавих аплікацій від молодих науковців в Канаді. Шкода, що маємо тільки одну стипендію, яку цього року одержав докторант Альбертийського Університету Ернест Гийдел з Едмонтону на дослідження і написання праці на тему “Ivan L. Rudnytsky and the Development of Ukrainian Studies in Canada”. Дирекція ухвалила новий реченець надсилання аплікацій, а саме: 30 квітня 2019 р.

  Одержано три аплікації на Видавничу субсидію наукових видань, прийнятих академічним видавництвом, але Дирекція рішила не надавати субсидії на наукове видання в 2018 р. з огляду на брак відповідних аплікацій. Також рішено змінити реченець подань з кінця вересня на 30 квітня 2019.

  П’яте число унікального Журналу Перекладів / Ukrainian Literature: Journal of Translations, що редаґує проф. Максим Тарнавський, вийшло в інтернетному та паперовому виданнях в лютому 2018 р. під фірмою НТШ в Канаді. Журнал можна прочитати і замовити на www.UkrainianLiterature.org.

  В 2018 р. були статті про майже всі доповіді в українській пресі в Канаді і Америці, написані д-р Галиною Костюк про доповіді в Торонті і д-р Галиною Кришталь в Монтреалі. Три статті написала Д. Даревич. Д-р Даґмара Турчин-Дувірак написала обширну статтю про конференцію „Члени НТШ в науці”. Всі статті були українською. Є потреба писати також англійською, але поки що не вдалося знайти відповідної охочої особи. Видано і розповсюджено Бюлетень НТШ, ч. 17, грудень 2018 р.

  З діяльности членів Дирекції треба згадати співпрацю з Українським Бібліотечним Товариством (УБТ) в Торонті, яка триває від 2013 р. На запрошення Ігоря Микитчука, голови УБТ, деякі члени НТШ були прийняті в членство УБТ. На Загальних Зборах УБТ, що відбулися 16 квітня 2018 р., на внесок Ігоря Микитчука обрано декількох членів Дирекції НТШ до нової Управи УБТ, а мґр. Таню Джулинську на голову. Скарбником обрано Ігоря Микитчука, бувшого голову УБТ.

  Думка створити бібліотеку і архів зародилася ще в 1970-их роках. УБТ як установа була зареєстрована в 1980 р. в Онтаріо. Довголітним головою, душею і мотором бібліотеки був мґр. Карпо Микитчук, професійний бібліотекар. Після його смерти бібліотекою опікувався майже 20 літ його син Ігор Микитчук. В УБТ крім книжок є велика колекція періодики і часописів. Нова Управа робить заходи знайти відповідне приміщення для всіх видань у різних бібліотеках в Канаді та Україні, оцифрувати якнайбільше книжок та періодики особливо видань з Канади і розглядає можливості створення інтернетної віртуальної бібліотеки УБТ.

  Більше про УБТ та інші українські бібліотеки в Канаді можна довідатися зі статті д-ра Томаса Приймакa (Thomas Prymak, “The Crisis Continues: Private Ukrainian Libraries in Canada in Very Deep Trouble”).

  Дирекція продовжує розсилати повідомлення про всі доповіді і конференції всім членам і прихильникам в Канаді. Ми також поміщуємо всі повідомлення на вебсторінці Товариства, яку дуже сумління провадить інж. Олесь Дольницький. Інж. О. Дольницький також подає відео-записи всіх імпрез Товариства в Торонті на ЮТюб каналі НТШ. Вихід найбільше доступний з вебсторінки НТШ www.ntsh.ca.

  Голова подякувала всім членам Дирекції, Контрольної Комісії та Осередковим за дружню співпрацю. Вона висловила особливу подяку Фундації “Будучність” і Українському Культурному Центрові за надання можливості відбувати доповіді в Торонті в престижному приміщенні Олд Милл за мінімальною оплатою. Це спонзорство заслуговує на велике признання від НТШ і української громади.

  Інж. О. Дольницький, референт інтернету та відеограф, задемонстрував на екрані як функціонує інтернетна мережа Товариства, що там можна знайти і як нею користуватися.

  Мґр. Т. Джулинська, фінансовий референт, представила на екрані фінансовий звіт приготовнений авдитором і його пояснила. Присутні прийняли всі звіти одноголосно.

  Відтак слово мали Осередкові, які поділилися з присутніми інформацією про діяльність Осередків. Проф. Алла Недашківська подала до відома, що крім доповідей Осередок в Едмонтоні підготовляє видання двох Західньо-канадських Збірників, число 8 і 9. Проф. Люба Жук позвітувала про 6 доповідей, котрі були зорганізовані в Монтреалі, одна з них спільно з КУК. Мають 5 нових членів (25% кількісного зростання). Також Осередок має нового пресового рефента, д-р Надю Кришталь. Л. Жук подякувала Дирекції НТШ за підтримку. Д-р Микола Білянюк розказав про успішну презентацію проф. Олі Гнатюк з Польщі. Осередок в Оттаві невеликий, але він бачить перспективу на більшу активність через заохочення студентів можливо спільно з проф. Арелом.

  В 2019 році припадає 70 років від заснування НТШ в Канаді. Традиційно з нагоди святкувань річниць Товариство організувало конференції і часом бенкети. У дискусії виринула пропозиція на святкування запросити представників інших НТШ у світі та уможливити їм брати участь віртуально. Було б доре, щоб до святкувань долучилися Осередки. Була пропозиція відбути святкування 70 ліття восени.

  Після закриття всі присутні стали до знимки, а відтак продовжували дискусії при каві і смачнім печиві, що приготовила Христя Колос, імпрезовий референт.

  SHARE