Україна не мусіла бути

Часом хочеться зупинитися і проаналізувати буремні події останнього року в Україні з погляду історії, у довготерміновому контексті. За цим Новий Шлях звернувся до історика Ореста Субтельного, який є професором історії та політичних наук Йоркського університету, і просто науковцем, якого, завдяки його підручникам, знають українці на всіх континентах.

Дискусія почалася з обговорення того факту, що зараз в Україні триває процес побудови нації, або nation-building, який у Европі переважно закінчився у 19-му сторіччі. На запитання, чому Україна так спізнилася з цим процесом, професор зазначив, що різні частини України проходили цей процес у різний час. Галичина пройшла цей процес на початку 20-го століття і чим ближче до Росії, тим українські регіони проходили цей процес пізніше. Виходить, що східна Україна, де nation-building триває зараз, проходить цей процес рівно через 100 років після Галичини.

У Центральній Україні цей процес почався приблизно 100 років тому, у часи української революції, але він закінчився лише зараз, після набуття Україною незалежности. На даний момент, підкреслив Орест Субтельний, цей процес вже завершився і Центральний регіон є повноцінно українським. У східному регіоні цей процес завершився в загальному, але з подій на Донбасі є очевидним, що він там ще не завершився до кінця.

Втім, зауважив професор, справа не у запізнілості nation-building. Україна могла взагалі не вціліти як окрема нація у нинішніх кордонах, вона “не мусіла бути”, сказав у інтерв’ю Орест Субтельний, з огляду на імперські прагнення Росії. Навіть у Галичині свого часу були сильні москвофільські настрої. Нинішня війна стала останнім фактором, який сформував українську націю.

Яким є результат nation-building в Україні? У Европі сформувалися нації зі структурованими політичними системами, в межах яких протиборствують різні ідеолоґії, від соціалістичної до ліберальної і консервативної. В Україні, оскільки процес nation-building ще до кінця не завершився, подібна політична структура ще до кінця не сформувалася. Професор Субтельний тут зауважив, що у цьому плані Україну слід порівнювати з країнами Східної Европи, яка багато в чому відрізняється від Західної. Зараз Східна Европа, на думку Ореста Субтельного, знову переживає тенденцію до розвитку окремих націй, на відміну від творення загальної Европи. Цей процес є позитивним, вважає професор, однак рисами східноевропейської політики також є вища корупція та інші вади. Україна загалом все-таки буде просуватися до ліберальної европейської моделі, вважає Орест Субтельний, однак усі риси Східної Европи будуть їй також притаманними.

Україна, очевидячки, є лідером у nation building порівняно з Білоруссю, яка лише останнім часом почала поволи рухатися у цьому напрямку. Професор Субтельний вважає, що уникнути долі Білорусі Україні допомогла Галичина – отже слова Пантелеймона Куліша “Колись маленька Галичина врятує Велику Україну” стали пророчими.

З приводу Росії Орест Субтельний вважає, що та насправді, як багато хто думає, може сама розвалитися у результаті своїх імперських зазіхань. Але імперська сутність Росії сидить так глибоко, що на звільнення від тої сутності піде дуже багато часу.