Eugene Czolij: a Russian-style ceasefire – blink and you’ve missed it!

Eugene Czolij, President, NGO “Ukraine-2050”.

After the latest ceasefire agreement concluded at a meeting of the Trilateral Contact Group, Russian forces violated it on the very day that it took effect – 27 July 2020.

Indeed, notwithstanding another good faith attempt by Ukrainian authorities to stop the killing of soldiers and civilians in eastern Ukraine, the reprieve was awfully short lived.

This should not have come as a surprise to anyone who followed how quickly Russian forces violated their previous ceasefire undertakings made in Minsk I, Minsk II and the 2020 Normandy Four Summit in Paris.

The consequences of such ceasefire violations by the Russian Federation over the last six years are already appalling: over 13,000 individuals have been killed and over 30,000 injured in the Donbas and there are currently over 1.5 million internally displaced persons in Ukraine.

What is even more appalling is that the number of deaths and injuries will continue to grow.

If that was not bad enough, the Russian Federation is now contending that it cannot guarantee any ceasefire agreement in the Donbas.

A failure by the international community to respond promptly and firmly to such crass violations of a negotiated ceasefire will only compound this tragedy in Ukraine and further endanger Europe.

NGO “Ukraine-2050” therefore calls upon the international community to react immediately with heightened sanctions against the Russian Federation to support Ukraine’s territorial integrity, enhance peace and security in Europe and send a crystal clear message that there are real consequences for violations of international commitments.

The Non-Governmental Organization (NGO) “Ukraine-2050” is a non-profit organization established to help implement, within one generation – by 2050 – strategies for the sustainable development of Ukraine as a fully independent, territorially integral, democratic, reformed and economically competitive European state


Евген Чолій: російський стиль припинення вогню – блимнули, то вже пропустили його!

Евген Чолій, Президент, ГО «Україна-2050».

Після останньої угоди про припинення вогню, укладеної на засіданні Тристоронньої контактної групи, російські сили порушили її в той самий день, коли вона набула чинності – 27 липня 2020 року.

Дійсно, незважаючи на чергову довірливу спробу української влади зупинити вбивства вояків та мирних жителів на сході України, перемир’я було жахливо короткочасним.

Це не повинно стати несподіванкою для тих, хто стежив за тим, як швидко російські сили порушували свої попередні зобов’язання щодо припинення вогню, що погоджені у Мінську I, Мінську II та на зустрічі Нормандської четвірки в Парижі у 2020 році.

Наслідки таких порушень режиму припинення вогню Російською Федерацією протягом останніх шести років вже жахливі: на Донбасі загинуло понад 13 000 осіб, поранено – понад 30 000 осіб, та в Україні зараз понад 1,5 мільйони внутрішньо переміщених осіб.

Що є ще більш жахливим – так це те, що кількість загиблих та поранених буде продовжувати зростати.

Якщо це було ще недостатньо погано, то зараз Російська Федерація стверджує, що не може гарантувати будь-яку угоду про припинення вогню на Донбасі.

Брак швидкої та рішучої реакції міжнародного співтовариства на такі кричущі порушення домовленостей про припинення вогню посилить цю трагедію в Україні і ще більше загрожуватиме Європі.

Тому, ГО «Укра-їна-2050» закликає міжнародне співтовариство негайно відреагувати посиленими санкціями проти Російської Федерації для підтримки територіальної цілісності України, зміцнення миру і безпеки в Європі та щоб однозначно дати відчути про наявність реальних наслідків за порушення міжнародних зобов’язань.

Громадська організація (ГО) «Україна-2050» є неприбуткова організація, заснована, щоб сприяти втіленню в життя за час одного покоління – до 2050 р. – стратегії сталого розвитку України, як повністю незалежної, територіально цілісної, демократичної, реформованої та економічно конкурентоспроможної Європейської держави.