Ювілейне вшанування людини, яка тонко відчувала Україну та її душу

Богдан Демчук для Нового Шляху – Українських Вістей.

Минулого року україномовному перекладу Біблії Огієнка виповнилося 55 років. У сучасному вигляді Біблія Огієнка побачила світ у Лондоні 1962 року накладом Об’єднаного Біблійного Тов.

Щоб подати та виявити пошану цій вартісній події, Фундація імені митрополита Іларіона (Огієнка) видала цю працю у серії “Зарубіжні Першодруки”. Це стало 21-м томом, виданим Фундацією, та 15-тим томом серії.

Видання цієї праці має свою історію. Слідом за виходом у світ 1962 року повного канонічного перекладу Біблії українською мовою автор спішно готує до друку “богословсько-історичні нариси з духовної культури України”, які назвав “Богословські студії”. Книжка з такою назвою була опублікована у Вінніпезі 1963 року як перший том задуманого двокнижжя.

Другий том не побачив світ через те, що фізичні сили покидали автора – багато часу забирала боротьба із задавненими недугами в домашних умовах та шпиталях. Більша частина праці побачила світ окремими статтями в редагованих митрополитом Іларіоном журналах – варшавському “Рідна Мова” та вінніпезьких – “Слово Істини” та “Віра й Культура”.

Нововидана праця починається із слова від Фундації та передмови проф. Миколи Тимошика “Іван Огієнко(Митрополит Іларіон) як перекладач Святого Письма”, і розділена на 4 частини.

Перша частина є праця “Біблійні Студії” із 1963 року. У ній висвілюється конкретна тема – історія перекладів українською мовою книг Святого Письма, літературні та мовні особливості цих перекладів.

Другу частину цього видання склали праці, які були “розсипані” в різних періодичних виданнях у різні роки. Ця частина складається із праці “Методологія перекладу Святого Письма та богослужбових книг на українську мову”, “Біблія – найперше джерело для вивчення своєї літературної мови”, “Ономастика й тонопомастика в Мойсеєвій книзі Буття”, “Малозрозумілі місця Святого Письма”, “Як Жити На Світі”, “Свята Біблія Відвічна Поема”.

На закінчення проф. Микола Тимошик дає свої коментарі та інформацію про праці, які вийшли у видання. У році 2003 вийшла його праця “Історія Видавничої Справи”. Це перший в Україні підручник, де ґрунтовно подано цілісну історію творення, поширення, використання та результатів функціонування рукописних і друкованих набутків людства.

Читач може познаймитись із статтєю “Книги Святого Письма в Світі і в Україні” у розділі на ст. 262 – 289.

Останню частину цієї праці спонсори цієї книги Ліна і Володимир Смирніви присвячують у пам’ять упокоєних членів родин Смирнів і Гуторів.

На звортній обкладинці цієї праці є такі пророчі слова Івана Огієнка (Митрополита Іларіона), котри було б добре брати під увагу:

“Ми не витворили собі всежиттєвої звички – традиції читати Св. Письмо так, як читали й читають його інші народи. Св. Письмо не стало в нас конечною книгою в хаті; а його мова не стала в нас основою нашої соборної літературної мови. Це була велика кривда нашої мови та нашій культурі…, це була та причина, що аж до остатного часу так сильно перешкоджала нам творити спільну соборну літературну мову…”

Для інформації про отримання цієї праці та інших видань звертайтеся до редакції:

“Наша Культура”, вул. Татарська, 7, кв. 55, Київ, 04107
Елетронна адреса: nkin@ukr.net
Прот. Богдан Демчук
Співголова Фундації

SHARE